I – Informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy Tedtronix, działa pod adresem www.tedtronix.pl i prowadzony jest przez firmę F.H.U. Tedtronix, 32-700 Bochnia, ul. Rynek 10, o numerze NIP 868-100-89-16, tel. +48 14 611 81 08, e-mail: tedtronix@tedtronix.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu F.H.U. Tedtronix zwana jest dalej jako „Sprzedawca”.

II – Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupu w Sklepie internetowym Tedtronix jest podmiot gospodarczy dokonujący czynności prawnej (zawarcia umowy) związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej „Kupującym”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest F.H.U. Tedtronix.

III – Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw organizowanych przez F.H.U. Tedtronix. Kupujący w pełni uznaje przedstawione Ogólne Warunki Sprzedaży i zrzeka się własnych, wcześniej ustalonych warunków, jeśli takowe istniały.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558KC (DZ.U. z dnia 23.04.1964, nr 16 poz 93 z późn. zm.).

IV – Zamówienia

 1. Termin realizacji większości produktów wynosi 14 dni roboczych. Na niektóre produkty istnieje krótszy termin realizacji – wtedy taka informacja będzie widoczna przy opisie produktu.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłacie zatadku w wysokości 50% wartości zamówienia. Termin realizacji liczy się od dnia zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
 3. Wysyłka towaru następuje po pełnym opłaceniu zamówienia.

V – Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny zawierają podatki oraz cła i wyrażone są w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto.
 2. Cena towaru nie obejmuje transportu, instalacji, szkolenia, kosztów bankowych, ubezpieczenia, magazynowania.
 3. Dopuszczalne formy płatności to: gotówka, przedpłata na konto lub pobranie.

VI – Gwarancja i zwroty

 1. Wszystkie oferowane produkty są nowe, wolne od wad, wysokiej jakości i objęte 24 miesięczną gwarancją.
 2. Z uwagi na to, że niektóre produkty wykonywane są na zamówienie – zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji i pisemnej zgody sprzedawcy.
 3. Towar uszkodzony mechanicznie lub noszący ślady niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowanianie nie podlega reklamacji.
 4. Wszystkie przypadku uszkodzenia w transporcie należy zgłaszać w przeciągu 2 dni od otrzymania przesyłki.
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe, reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 6. Obowiązkiem sprzedawcy jest zapewnienie produktu wolnego od wad.

VII – Postanowienia końcowe

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, tak samo jak inne umowy zawarte między Sprzedawcą a Kupującym są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu: 21.02.2015