Punkty dotykowe LED pozwalają stworzyć interaktywną grę – zjeżdżający może zbierać punkty i odczytywać wynik na tablicy LED. Miejsca dotykowe w zależności od potrzeb mogą być dowolnie rozmieszczone zmieniając w ten sposób poziom trudności.

Punkt dotykowy - ręka
Punkt dotykowy – ręka
Punkt dotykowy
Punkt dotykowy