Ta polityka prywatności reguluje sposób w jaki strona tedtronix.pl (“Strona”) gromadzi, używa, zarządza i ujawnia informacje zebrane od użytkownika („Użytkownik”) strony tedtronix.pl.

Prywatne informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać dane osobowe od użytkowników, w różny sposób, w tym, ale nie tylko, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę, rejestrują się na stronie, składają zamówienie, zapisują się do newslettera, wypełniają formularz, korzystają z usług, funkcji lub zasobów udostępnianych na naszej stronie.
Użytkownik może zostać poproszony podanie takich danych jak: nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć, nazwa użytkownika, hasło, nazwa firmy numer NIP, REGON, strona www.
Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy zostaną dobrowolnie nam przedstawienie. Użytkownicy mogą zawsze odmówić dostarczania informacji identyfikacyjnych, może wtedy nie być dostępne wykonanie niektórych czynności związanych funkcjonalnością strony.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące użytkowników, w momencie skorzystania z naszej strony. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera, techniczne informacje o połączeniu, system operacyjny, dostawcę usług internetowych i inne podobne informacje.

Ciasteczka przeglądarki WWW

Jak używamy zebranych informacji

Strona tedtronix.pl może zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika dla następujących celów:

 • Aby poprawić obsługę klienta – informacje podawane pomaga nam bardziej efektywnie reagować na prośby obsługi klienta oraz potrzeb klientów.
 • Aby dostosować interfejs użytkownika – możemy korzystać z informacji aby zrozumieć jak nasi użytkownicy korzystają z usług i zasobów znajdujących się na naszej stronie.
 • Aby poprawić nasze strony – możemy korzystać z informacji zwrotnej od użytkownika w celu udoskonalania naszych produktów i usług.
 • Aby zrealizować zamówienie i płatności – możemy korzystać z informacji o użytkowniku w celu realizacji zamówienia użytkownika oraz w celach logistycznych związanych z nadaniem przesyłki. Nie dzielimy się tymi informacjami z podmiotami zewnętrznymi z wyjątkiem zakresu niezbędnego do realizacji zamówienia.
 • Aby wysyłać wiadomości e-mail do użytkownika – możemy korzystać z adresu e-mail, aby wysyłać informacje do użytkownika odnoszące się do aktualizacji statusu ich zamówienia. Również w przypadku zapytań o ofertę, pytań i / lub innych wniosków.
 • W celach prawnych – informacje osobowe użytkownika mogą być wykorzystane przez Administratora Danych do celów prawnych, w sądzie lub w innych instytucjach, w wyniku niewłaściwego lub zagrażającego bezpieczeństwu stosowania tej strony lub związanych z nią usług.

Jak chronimy informacje użytkownika

Stosujemy odpowiednie zbiory danych, przechowywanie, praktyki przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcji i danych przechowywanych na naszej stronie.

Udostępnianie informacji osobowych użytkownika

Nie sprzedajemy, nie handlujemy i nie wynajmujemy informacji identyfikacyjnych lub danych osobowych użytkowników innym osobom lub podmiotom.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w każdym momencie dowiedzieć się, czy ich informacje osobowe są przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, w celu:

 • sprawdzenia ich zawartości i pochodzenia,
 • żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy,
 • przekształcenia do postaci anonimowej,
 • zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa,
 • sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.

Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej.

Zmiany polityki prywatności

Strona tedtronix.pl ma możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Gdy to zrobimy, zaktualizujemy datę na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony, aby być na bieżąco w kwestii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek okresowego przeglądu polityki prywatności i być świadomym zmian.

Akceptacja warunków

Korzystając ze stron tedtronix.pl, użytkownik wyraża akceptację tej polityki. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy nie korzystać z naszej strony. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie również uznane za akceptowanie tych zmian.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Administrator danych i kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk tej strony lub problemów z tą stroną, prosimy o kontakt:

Adres: Tedtronix, ul. Rynek 10, 32-700 Bochnia, Polska
E-Mail:tedtronix@tedtronix.pl
Strona WWW: https://tedtronix.pl/

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1).

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu: 27.11.2018